X Close
X

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್' ಪ್ರಯೋಗ ನಪಾಸು! ಕಾರಣ ಏನು?


Bengaluru:ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪತನ, ತಪ್ಪಿದ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೇವಲ 7ರಿಂದ 8 ...