X Close
X

'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ್ಯವಾಗಬೇಕು'


Bengaluru:ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ 8 ಶಾಸಕರಿಂಜ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ರೆಬೆಲ್ ಶಾಸಕರ ರಾಜಿನಾಮೆ ...