X Close
X

ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ನಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಐಡಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು: ಮಲ್ಯ ವಕೀಲ


Bengaluru:ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಋಣಭಾರದದಿಂದ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಲ್ಯ....